Visie op HR

HR is een verantwoordelijkheid van medewerkers en leidinggevenden, daarbij ondersteund door de HR-professionals in hun organisatie. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van e-Progress is dat medewerkers zelf actief bezig kunnen zijn met hun performance en ontwikkeling. Zij zitten dus samen met hun leidinggevende 'aan de knoppen'.

Interessante links
www.hrpraktijk.nl
www.hr.com
www.hrbase.nl
www.umanid.nl
www.kennisportal.nl


Recente artikelen

Juli 2014 Ontwikkeling met impact
Maart 2014 Talentmanagement: geef medewerkers de regie
December 2013 Talentmanagement in een competitieve markt
Oktober 2013 Talentmanagement: wanneer medewerkers het verschil maken
Juni 2013 De drie blunders in het personeelsdossier
Juni 2013 Beoordelen onder topprofessionals: een mijnenveld
Juli 2012 Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Actieve medewerker
Medewerkers bereiden zich, net als hun leidinggevende, voor op de gesprekken en sturen daarmee pro-actief mee op hun eigen ontwikkeling.

Klik hieronder voor een voorbeeld brochure:
Blad 1
Blad 2

Managementinformatie
De software biedt managementinformatie over de kwaliteit en status van de gesprekken tussen leidinggevenden en medewewerkers. Per team, afdeling of onderdeel van de organisatie is daarnaast informatie beschikbaar ten behoeve van competentie- en talentmanagement.

People . Passion . Performance
© 2016 - Talentmanagementsysteem e-Progress