Referenties

 


Intergamma
is franchiseorganisatie voor bouwmaterialen in Nederland en België met de formules GAMMA en KARWEI. Intergamma telt in totaal 400 personeelsleden. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor e-Progress?
Wij zochten HR-software ter ondersteuning van ons nieuw ontwikkelde performance management systeem. Vooral de keuze-mogelijkheden en de flexibiliteit van e-Progress spraken ons aan.
 
Wat levert werken met e-Progress voor jullie in de praktijk op?
 e-Progress geeft ons meer grip op het hele proces van ontwikkelen en beoordelen. Van voorbereiding van gesprekken tot en met adequate managementinformatie.  Daarnaast is het een makkelijke manier voor uniforme registratie van alle informatie binnen ons totale performance systeem.
 
Waar kan e-Progress jullie in de toekomst bij ondersteunen?  
Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van een opleidingshuis, een POP-methodiek en talentmanagement. In de ontwikkeling van e-Progress zijn dat ook precies de nieuwe thema’s, dus het is mooi als we elkaar daar weer verder in kunnen helpen.
 
Francie Eisenburger – HR-adviseur
www.intergamma.nl
Biohorma
is een producent van homeopathische gezondheidsproducten van onder andere het merk A. Vogel. Bij het bedrijf zijn in totaal 130 medewerkers werkzaam. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor e-Progress?
e-Progress is een logische opvolger van onze eerdere ontwikkel- en beoordelingssystematiek op papier. Het grote voordeel is nu dat we een webbased systeem hebben. Het was een grote wens van onze medewerkers en leidinggevenden om er vanuit huis mee te kunnen werken. 
 
Wat levert werken met e-Progress voor jullie in de praktijk op?
De kwaliteit van de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers is verbeterd. Dat komt vooral doordat leidinggevenden nu houvast hebben en zich goed kunnen voorbereiden. Daardoor staat het hele proces van ontwikkeling en beoordeling meer dan ooit op hun agenda. Daarnaast is het voordeel dat er uniform wordt gewerkt en P&O haar rol beter kan invullen.
 
Waar kan e-Progress jullie in de toekomst bij ondersteunen?  
Wij willen een echt ontwikkelgerichte organisatie zijn en dat kan alleen als medewerkers volop uitgedaagd worden in hun ontwikkeling. Dus het op grote schaal werken met 360° feedback en medewerkers zelf de lead geven bij het maken van hun POP, hebben daarom voor ons topprioriteit. 
 
Jorina Weenink – manager P&O
www.biohorma.nlZebra
is een welzijnsorganisatie in de gemeente Den Haag, werkzaam in de regio Groot Haaglanden. Bij de organisatie werken 250 medewerkers.
 
Waarom hebben jullie gekozen voor e-Progress?
Wij werken hier met een zogenoemd realisatiekracht programma, waarbij de organisatie stuurt op gezamenlijk vastgestelde kernwaarden en resultaten. De filosofie van e-Progress sluit daar naadloos op aan.
 
Wat levert werken met e-Progress voor jullie in de praktijk op?
Het biedt een gestructureerde aanpak van de gesprekscyclus met medewerkers. Dat geeft een duidelijk inzicht, zowel voor medewerkers, management als HR. De vrijblijvendheid in het maken van afspraken en beoordelen is sterk verminderd. We beschikken nu over goede managementinformatie over onder andere het resultaat van alle gevoerde gesprekken.
 
Waar kan e-Progress jullie in de toekomst bij ondersteunen?  
De organisatie moet flexibeler worden om goed in te kunnen spelen op de steeds veranderende eisen van de omgeving.  Dit betekent ook een flexibeler inzet van de medewerkers en dus meer investering in hun ontwikkeling. Gecombineerd met de diverse huidige toepassingsmogelijkheden en de verdere ontwikkeling van e-Progress kan dit instrument hierbij voor de juiste sturing zorgen. 
 
Ineke Peppelenbosch – senior beleidsmedewerker P&O
www.zebrawelzijn.nl

 


De gemeente Noordoostpolder
is een middelgrote gemeente met het gemeentehuis in Emmeloord. Bij de organisatie werken 360 personeelsleden.
 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor e-Progress?
Wij wilden de informatie over ontwikkeling en beoordeling van medewerkers in de tijd kunnen volgen, terugkijken en aanvullen. De e-Progress software was de enige die ons dat kon bieden.  Hoewel de software niet specifiek ontwikkeld is voor gemeenten, zitten er voor ons belangrijke onderdelen in zoals een persoonlijk ontwikkelplan en opleidingenbeheer.  
 
Wat levert werken met e-Progress voor jullie in de praktijk op?
Met name tijdsbesparing voor de leidinggevenden. Daarnaast inzicht in de gespreksstatus van de leidinggevenden en input voor het strategisch ontwikkelplan. Bovendien is e-Progress een systeem wat nog verder ontwikkeld wordt en deze ontwikkeling sluit perfect aan bij de ontwikkelrichting van onze HR-cyclus.  
 
Waar kan e-Progress jullie in de toekomst bij ondersteunen?  
Op de steeds vaker terugkerende vraag van leidinggevenden naar instrumenten als 360 graden feedback en loopbaantesten voor de medewerkers kunnen wij binnenkort met e-Progress een antwoord geven. 
 
Esther van Dongen – manager P&O
www.noordoostpolder.nlMedinova
is een netwerk van zelfstandige behandelcentra in Nederland, voornamelijk gericht op orthopedie, algemene chirurgie en oogheelkunde. Er werken ruim 200 professionals.
 
Waarom hebben jullie gekozen voor e-Progress?
Als medische kliniek waren wij niet gewend aan het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. e-Progress heeft onze leidinggevenden geholpen hier handen en voeten aan te geven. Medewerkers kregen vertrouwen in de aanpak toen ze zagen dat de gesprekken transparant en objectief verliepen. 
 
Wat levert werken met e-Progress voor jullie in de praktijk op?
Het gehele proces is nu gestroomlijnd, waarbij medewerkers zich nu ook zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen resultaten en ontwikkeling. Dankzij de managementinformatie kan de afdeling P&O haar adviserende rol in de richting van lijnmanagement en directie beter invullen. Daarnaast geeft de vaste structuur die door e-Progress wordt gerealiseerd de leidinggevenden meer zelfvertrouwen in het beoordelen van haar medewerkers.
 
Waar kan e-Progress jullie in de toekomst bij ondersteunen?  
De afdeling P&O is hier sterk aan het professionaliseren. Het besef om jezelf continu te ontwikkelen wordt steeds belangrijker om de beste te kunnen blijven in onze markt. Door middel van de gestructureerde beoordelingen en deze als een doorlopend proces te zien, komt dit besef steeds meer bij alle medewerkers van Medinova.  e-Progress is hier de perfecte ondersteuning voor. Het blijft niet bij het invullen van formulieren, maar opgegeven punten komen standaard in opvolgende gesprekken naar voren.  Het continue proces wordt daardoor gewaarborgd.
 
Roald Huiskers – Kliniekmanager
www.medinova.com
People . Passion . Performance
© 2016 - Talentmanagementsysteem e-Progress