Partners

Samenwerkingspartners van e-Progress zijn bureaus op Human Resource gebied die hun dienstverlening naar de klant versterken door de inzet van e-Progress. Deze bedrijven verzorgen de ondersteuning voor het implementeren van e-Progress binnen de klantorganisatie. Onder meer door het opstellen van functieprofielen met gedragscompetenties, formuleren van kernwaarden, werken met 360 graden feedback en trainingen in gespreksvaardigheden. De samenwerkingspartners van e-Progress zijn actief in alle regio's van Nederland.

Deloitte Advisory Services
Medewerkers zijn bepalend voor het succes van de organisatie. Het creëren van een ondernemende cultuur, de betrokkenheid van medewerkers vergroten en het optimaal benutten van talent zijn essentieel. Binnen het dienstverleningsconcept van Deloitte Advisory Services staat het daadwerkelijk kunnen realiseren van de gewenste attitude centraal. Zo ondersteunt Deloitte Advisory Services o.a. organisaties bij het idealiseren van hun organisatiestructuur, waardoor de organisatie beter bestuurbaar wordt. Op basis hiervan kunnen functieprofielen worden opgesteld en competenties worden geformuleerd. Hierbij wordt zowel  aandacht besteed aan het SMART formuleren van outputvereisten als aan organisatie- en functiespecifiek gedrag bij de competenties. Op deze wijze is een actieve dialoog met medewerkers over hun functioneren en hun ontwikkeling mogelijk. Een directe koppeling van de beoordeling aan de beloning zorgt bovendien voor een marktconform en transparant beloningsbeleid dat recht doet aan de individuele inzet en bijdrage.

Om een transparante en effectieve gesprekscyclus met uw medewerkers en daarmee  adequaat performance managemenent te ondersteunen, heeft  Deloitte in samenwerking met e-Progress een webbased systeem ontworpen: de e-Navigator. Hierin hebben alle innovatieve ideeën rondom dit thema een plek gekregen. Het systeem maakt het proces rondom het voeren van gesprekken eenvoudiger, beheersbaar en professioneel.

Contact:
Martijn van Rensch
Telefoon: 088-2888826
www.deloitte.nl

Flyer e-Navigator
Flyer HRM-Navigator

GITP Development & Training
GITP Development & Training helpt haar klanten met de ontwikkeling en beoordeling van medewerkers en leidinggevenden. Om de resultaten daarvan te verankeren in de HR-jaarcyclus biedt GITP e-Progress aan als onderdeel van haar dienstverlening. Adviseurs van GITP zijn goed thuis in het digitale beoordelingssysteem en verzorgen de invoering van het systeem en de bijbehorende trainingen.

Daarnaast verzorgt GITP trainingen voor klanten van e-Progress om te leren werken met het systeem. Het betreft vaardigheidstrainingen voor leidinggevenden, medewerkers en P&O-functionarissen.

Contact:Gitp
Wanda Kraal
Telefoon: 06-12967524
www.gitp.nl 

KP&O
Onze klanten zijn toekomstgerichte organisaties die het belangrijk vinden om ook de “rechterhersenhelft” van het bedrijf te laten draaien. Zaken doen, resultaten behalen, diensten verlenen en je daarbij laten leiden door de lange termijn en het verbinden van mensen, ideeën en resultaten. KP&O ondersteunt bij vragen naar vernieuwing van (HR) organisatie, leidinggeven, samenwerking in teams, communicatie en emotionele intelligentie op het werk. 

Dit vraagt dat de faciliteiten in orde zijn. Geen eindeloze formulieren en overbodige rompslomp, wel gebruik maken van moderne tools die je verder helpen bij ontwikkeling, begeleiding en beoordeling van medewerkers. Voor procesondersteuning van de HR-jaarcyclus kiest KP&O voor e-Progress. 
Bedrijven in het noorden van het land kunnen terecht bij KP&O voor hulp bij de invoering ervan. Zodat u zelf aan het werk kunt.

Verder is KP&O actief bij P&O advies en interim, organisatievernieuwing, (team) coaching en loopbaanbegeleiding.


Smart Group Consulting KOV BV
Smart Group Consulting KOV BV is een organisatieadviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het ombouwen van organisaties in de kinderopvang. Organisatieontwikkeling en ontwikkeling van het individu gaan hand in hand. Dit vraagt balans en gerichte sturing en leidt tot perspectief op lange termijn. We ondersteunen organisaties bij het (SMART) beschrijven, normeren van functies en competenties. We zorgen er voor dat ontwikkelen en beoordelen leidt tot het realiseren van organisatie en persoonlijke ontwikkeling. e-Progress heeft onze werkwijze gedigitaliseerd. Het is een gebruiksvriendelijk, transparant, tijdbesparend webbased systeem waarin niet alleen managers/HR een rol hebben, maar ook nadrukkelijk wordt geappelleerd aan de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.

Contact:
Henriette Kikken MBA
Telefoon: 06-51711380
www.smartgroup.nl

People . Passion . Performance
© 2016 - Talentmanagementsysteem e-Progress