Modules

Basisfunctionaliteit

Gesprekscyclus
Geeft formats en workflows voor gesprekken over gewenste performance en ontwikkeling en de beoordeling daarvan.
Toegankelijk voor medewerkers en leidinggevenden.
Biedt managementinformatie over de status en kwaliteit van gesprekken.
Geheel op maat in te richten conform HR cyclus van de organisatie.

Vaste onderdelen: Integratie van eigen huisstijl, koppeling met agenda (via alerts), eigen gesprekswijzers en helpteksten, notitieblok voor management.

e-Portfolio
Voor specifieke toepassingen in het onderwijs en voor medisch specialisten (IFMS) richten wij de basisfunctionaliteit in voor het werken met e-portfolio's.

Verdiepende modules

Digitaal dossier
Bundelt alle relevante informatie over performance en ontwikkeling door de jaren heen in een toegankelijk digitaal personeelsdossier.

Opleidingen en POP
Brengt opleidingswensen, gevolgde opleidingen en kosten alsmede ontwikkeling van competenties in kaart. Via een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) houdt de medewerker zijn eigen ontwikkelacties bij.

Feedback
Opvragen van feedback over performance en competenties bij andere leidinggevenden, collega’s of klanten. Is ook bruikbaar voor exit interviews.

Strategische personeelsplannig
Identificeert potentials en hun karakteristieken en maakt selecties mogelijk van groepen medewerkers op talenten en talentontwikkeling. Wordt gebruikt voor vlootschouw en samenstelling van (project)teams.

Loonsomberekening
De vertaling van beoordelingsscores in consequenties voor de loonsom van het volgende jaar.

People . Passion . Performance
© 2016 - Talentmanagementsysteem e-Progress