Voordelen

Het heeft veel voordelen om het proces van ontwikkeling en beoordeling van medewerkers met software te ondersteunen. Enkele voordelen zijn: betere gesprekken en heldere afspraken, alle informatie onder handbereik, tijdbesparing, een medewerker die zelf verantwoordelijkheid kan nemen en ook minder papier. Dat is winst in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht. De beschikbaarheid van managementinformatie maakt ook dat HR professionals en management online inzicht en efficiency winst hebben.

Medinova: "Het gehele proces is nu gestroomlijnd, waarbij medewerkers zich nu ook zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen resultaten en ontwikkeling"...
lees verder

People . Passion . Performance
© 2016 - Talentmanagementsysteem e-Progress