Investering

Jaarabonnement
De software wordt aangeboden in de vorm van jaarabonnementen; een jaarabonnement is een bedrag om gebruik te maken van de software, inclusief hosting, dataverkeer, technische support en beveiliging. D
e prijzen zijn exclusief btw en worden per jaar verhoogd met de inflatiecorrectie.

Variabele kosten
Naast het jaarabonnement bestaan de kosten uit:
· een eenmalig start up bedrag voor implementatie en introductie.
· een strippenkaart voor gebruik van de help-desk na het eerste jaar.

Business case
Op basis van de uren die de jaarlijke geprekscyclus medewerkers, leidinggevende en HR-professionals kost, kan via een rekentool in kaart worden gebracht hoeveel de investering in e-Progress kan opleveren. Dit is een louter financiële berekening, los van de opbrengsten in kwalitatieve zin.

U kunt bij ons een rekentool opvragen om deze business case voor uw organisatie te maken. Neem contact met ons op.

People . Passion . Performance
© 2016 - Talentmanagementsysteem e-Progress